Individuální konstelace

Jednou vidět je víc než stokrát slyšet. A myslím, že proto jsou konstelace tak účinné. Můžeme uvidět to podstatné – obrazy plné energie, živoucí a upřímné, opravdové. Tomu duše rozumí. A sama se dává do pohybu.

V životě spíš o svých věcech mluvíme, komentujeme je, hodnotíme, ale tím zůstáváme stranou. Nejsme úplně přítomni. Racionalizujeme kompromisy, snažíme se, nebo bojujeme a nakonec ztrácíme. To nejpodstatnější – lásku, mír v duši, zdraví a smysl. V konstelacích pomáhá léčit fenomén. Něco z hůry co nás vede k harmonii, lásce a uzdravení. A to vždy, když jsme ochotni se vystavit životní realitě s otevřeným srdcem, radosti i bolesti z lásky a řádu života. Tento řád je zde pořád přítomen, je léčivý, láskyplný, ale nese v sobě i pravdu, která otevírá bolestivé rány. A to jen proto, aby se rány zacelily. Pak můžeme jít dál. Již bez boje, ale se svobodou a novou silou.

S čím konstelace pomáhají?

Práce s konstelací v nás integruje to, co je nám vlastní a nejblíže. Již s naším narozením nám bylo do vínku dáno vše podstatné k naplnění životní cesty. Naše hluboké citové vazby k rodině nás mohou podporovat, ale i zatěžovat. V konstelaci nacházíme to, co nás tíží, ale i cestu k uvolnění a nabytí nové síly, nové perspektivy.

Nejčastější témata pro konstelaci jsou partnerské vztahy, vztahy v rodině, nemoci jako psychosomatické vyjádření vztahů, opakování stejných neúspěchů – zacyklení, životní křižovatky, závislosti a další.