Konzultace

Konzultace a individuální konstelace

Konzultace vychází z mé praxe s konstelacemi a s Procesem životní integrace (LIP), s životním koučováním a hypnoterapií. V osobním setkání se zaměřuji na aktuální situaci klienta, jeho místo a smysl (vyšší záměr) v životním, rodinném a vztahovém systému.

Následuje analýza systému klienta a proces k jeho harmonizaci – nalezení nového místa, cesty k uvolnění živé, léčivé energie i porozumění. Klient tak získá náhled na skryté patologické vlivy, či zásadní zranění v jeho životním systému. Integruje zároveň ztracenou část sama sebe, kterou nezbytně potřebuje pro další cestu životem, pro svoji novou identitu a perspektivu. Je to proces návratu části naší duše.

Jak probíhá individuální konstelace?

Při individuální práci s konstelací se důležité aspekty klientova tématu staví v prostoru prostřednictvím papírů, nebo předmětů. Místo „živých“ zástupců, kteří mohou vyjadřovat své dojmy, zde nahrazuje svoji účastí přímo klient a některá místa zastupuje terapeut. Pro celkový náhled i procítění klíčových vztahů tento postup stačí, navíc poskytuje více času a soukromí, naproti konstelacím skupinovým.

S čím Vám mohu pomoci?

Konzultace je dobrá hlavně k porozumění, poznání toho, co se teď odehrává v mém životě z hlediska duše a její potřebě vyrůst, osvobodit se. Kam mne to vše vede?Konzultace může objasnit skrytý záměr i výzvy pro moji další cestu, kdy mohu opustit to, co již neslouží k dobru, ale zatěžuje mne i mé blízké okolí. Může mne nasměrovat na novou a tvůrčí cestu.

Ztratíš-li se, nevadí, jen odcházíš na nové, lepší místo.

Cena konzutace

Cena při osobním setkání je 700,- Kč za 1 hod.