Konzultace

Konzultace a individuální konstelace

Konzultace vychází z mé praxe s konstelacemi a s Procesem životní integrace (LIP), s životním koučováním a hypnoterapií. V osobním setkání se zaměřuji na aktuální situaci klienta, jeho místo a smysl (vyšší záměr) v životním, rodinném a vztahovém systému.

Následuje analýza systému klienta a proces k jeho harmonizaci – nalezení nového místa, cesty k uvolnění živé, léčivé energie i porozumění. Klient tak získá náhled na skryté patologické vlivy, či zásadní zranění v jeho životním systému. Integruje zároveň ztracenou část sama sebe, kterou nezbytně potřebuje pro další cestu životem, pro svoji novou identitu a perspektivu. Je to proces návratu části naší duše.

Jak probíhá individuální konstelace?

Při individuální práci s konstelací se důležité aspekty klientova tématu staví v prostoru prostřednictvím papírů, nebo předmětů. Místo „živých“ zástupců, kteří mohou vyjadřovat své dojmy, zde nahrazuje svoji účastí přímo klient a některá místa zastupuje terapeut. Pro celkový náhled i procítění klíčových vztahů tento postup stačí, navíc poskytuje více času a soukromí, naproti konstelacím skupinovým.

Ztratíš-li se, nevadí, jen odcházíš na nové, lepší místo.

Cena konzutace

Cena při osobním setkání je 750,- Kč za 1 hod.