O mně

Jmenuji se Jan Pešička, narodil jsem se v roce 1967 ve znamení Blížence. Jsem otcem tří dcer, mám rád venkov, pohodu, krásu a rozmanitost zemí i lidí. Naopak nemám rád globalismus a ideologie, které nejsou v souladu s řádem přírody, mezilidskými vztahy i zdravím. Jaká byla má cesta k terapii? Alternativní terapii a sebepoznání se věnuji od roku 2005. Poznal jsem různé přístupy, které mne byly blízké, některé jsem prohluboval, zkoušel na sobě, některé opustil a vzal si jen kousek. Od přírodního léčení, přes masáže a zen shiatsu, hypnoterapii, koučinku, až k systemickým konstelacím.

Jan Pešička

V systemických konstelacích jsem našel filozofii, spojení se všemi oblastmi našeho života. Z rodinných konstelací B. Hellingera a jeho řádu lásky, později z životních konstelací W. Nellese a jeho Procesu životní integrace, čerpám stále inspiraci pro svoji práci i svůj život.

Lákaly mne vždy přístupy, které byly celostní – praktické i duchovní. Sám jsem nacházel souvislosti mezi tělem, cítěním a myšlením. Skrze praxi jsem postupně našel i svoji osobní invenci, přirozenost, která je při práci mým východiskem. Tím je zvýšená vnímavost pro harmonii, rovnováhu i řád. A také cit pro potenciál a vše nevyjádřené. Proto je pro mne práce s konstelacemi přirozeným nástrojem, jak zprostředkovat cestu k harmonii ostatním. V rodině, ve vztazích, v osobním vyjádření i ve svém těle.

Moje práce je více individuální a proto nabízím osobní konzultace, nebo semináře pro malé skupiny.

Těším se na setkání Jan Pešička