O mně

Jmenuji se Jan Pešička, narodil jsem se v roce 1967 ve znamení Blížence. Jsem otcem tří dcer, mám rád venkov, pohodu, krásu a rozmanitost země a lidského umu.

Jaká byla má cesta k terapii? Alternativní terapii a sebepoznání se aktivně věnuji od roku 2005. Poznal jsem různé přístupy, které mne byly blízké, některé jsem prohluboval, zkoušel na sobě, některé opustil a vzal si jen kousek. Od přírodního léčení a šamanismu, přes zen-shiatsu, hypnoterapii, koučink až k systemickým konstelacím. Všechna získaná poznání a také svoji osobní zkušenost nyní předávám i využívám k pomoci lidem na jejich cestě k sebepoznání, osobní transformaci a vnitřnímu léčení.

Jan Pešička

Lákaly mne vždy přístupy, které byly celostní – praktické i duchovní. Sám jsem nacházel souvislosti mezi tělem, cítěním a myšlením. Má zvýšená citlivost pro harmonii a přirozenost, vnímání smyslu i potenciálu, mne umožňují pomáhat lidem najít vlastní cestu k harmonii se sebou samým.

Vím, že jedna část naší pouti je usmíření a to je asi hlavní doména konstelací. Ta další cesta je již na nás samotných a přesahu lidského vědomí, kdy se dokážeme ladit na to vyšší v nás a spoluvytvářet lepší realitu, pro sebe i své bližní. Nechat se vést vyšším principem a universální léčivou silou. A také svým čistým potenciálem, vnitřním dítětem.

Cesta stále pokračuje.

Jan Pešička