Má milovaná dcero

má milá dcero

Když muž stárne a ustupuje ze světa boje, možná přichází na to, co je pro něj to nejcennější. Píše dopis své dceři, vyznává to, co měl schované v srdci, ale nedokázal to nikdy vyjádřit. Má milovaná dcero, toužím ti říct, jak moc tě miluji.

Vím, že jsem v tvých očích byl bohem, bohem co tě opustil. Netušil jsem, jakou roli jsem v tvém životě hrál. Podlehl jsem lidské slabosti, protože jsem jen člověk. Člověk, který dnes stejně jako ty hledá boha, v sobě, v lidech, ve světě.
Proto ti říkám miluji tě. Tak to je, bylo a bude navždy. V mých očích si bohyně ty. Žena, která nepřestala věřit v lásku a má dobré, milující srdce. A jestli si dnes nevěříš, protože táta Bůh tě neviděl, tak věz, že táta Člověk tě vidí a nade všechno miluje. Pyšný táta se může hřát ve světle tvé lásky, ale doopravdy šťastný je, když vidí, že jsi šťastná ty. Po boku muže, kterého sis vybrala a cítíš se milována, protože se respektuješ a máš svoji hrdost. Vždy pro mne budeš moji malou holčičkou, ale mé srdce se naplňuje úctou, když vidím jaká jsi dnes Žena.
Má milovaná dcero, jsem hrdý Táta.

Pár slov co mění život.

Těchto pár slov může udělat zázrak v životě otce a dcery. Snad stovky konstelací jsem zažil, kde se nakonec ukázal vztah mezi otcem a dcerou jako klíčový aspekt v životě a sebevědomí dcer, a ve zdraví otců. Jen pár slov co potvrdí jen skutečnost. Každý táta miluje své dcery a každá dcera svého otce.