Individuální konstelace

Konstelace a rodinná pouta

Individuální konstelace je osobní konzultace probíhající v duchu rodinných a životních konstelací a práce s životní integrací. Pomáhá k náhledu i pochopení vaší situace, včetně podstatných souvislostí – udělat si celkový obraz.

Následná terapie pomáhá najít cestu k uvolnění z destruktivních pozic a naladit se na novou, autentickou realitu. Dochází k uvolnění emočních i energetických bloků. V terapii se nezabýváme minulostí, ale hledáme východisko v přítomnosti. Ve vztahové konstelaci jde vždy o prostor. Každý člen rodiny i vztahu potřebuje svůj prostor, svoji vlastní kompetenci. Většinou to tak nebývá a tím se vytváří napětí. Když zaujmeme v systému místo, které nám náleží, získáme svoji kompetenci. Nám i ostatním se nakonec uleví.

Jak to probíhá?

Nejprve se v rozhovoru pracuje s analýzou situace i souvisejícího systému, (vztahy, prostředí, důležité události). Stanoví se záměr pro konstelaci. Potom se využívají papíry, které představují vybrané osoby či aspekty. Klient je rozmístí v prostoru a prociťuje vztah, pohyb i tělesné projevy v dané konstelaci. V procesu konstelace se pohybuje klient i terapeut v zastoupení. V některých situacích se vede jen rozhovor a používají se pomocné předměty na stole, nebo se využívají imaginační techniky.

Témata pro individuální konstelace

  • partnerské vztahy a vztahy v rodině
  • psychosomatické projevy ve vztazích a v rodině, u dětí
  • ujasnění záměru a hodnot, životní křižovatky a změny
  • stavy vyhoření, úzkosti apod.
  • sebevědomí, sebepoznání