Úvod

Jan Pešička – životní konstelace a poradenství

Vítejte na mých stránkách. Pracuji s konstelacemi jako s nástrojem vedoucím k sebepoznání, k léčení duše, těla i našich vztahů. Konstelace nám ukazují to podstatné, co často jen tušíme, či v hloubi cítíme. Hledajícím nabízím semináře i osobní konzultace. Jan Pešička.

Životní konstelace

Konstelace

Jednou vidět je víc než stokrát slyšet. A myslím, že proto jsou životní konstelace tak účinné. Můžeme uvidět to podstatné – obrazy plné energie, živoucí a upřímné, opravdové. Tomu duše rozumí. A sama se dává do pohybu.

V životě spíš o svých věcech jen mluvíme, komentujeme je a hodnotíme, srovnáváme se s ostatními. Ale tím zůstáváme stranou. Nejsme přítomni s tím důležitým. Racionalizujeme kompromisy, snažíme se, bojujeme a nakonec ztrácíme. To nejpodstatnější – lásku, mír v duši, zdraví a smysl bytí.

V konstelacích pomáhá léčit fenomén, něco z hůry co nás vede k harmonii, lásce a uzdravení. A to vždy, když jsme ochotni se vystavit životní realitě s otevřeným srdcem, radosti i bolesti z lásky a řádu života. Tento řád je zde stále přítomen, je léčivý, láskyplný, ale nese v sobě pravdu, která otevírá bolestivé rány a pochybení. A to jen proto, aby se rány zacelily a chyby odpustily. Pak můžeme jít dál. Již bez boje. Svobodně a s novou silou, s novou perspektivou.

Proces životní integrace v konstelacích

Práce s konstelací v nás integruje a také probouzí to, co je nám vlastní a v jádru nejblíže. Již s naším narozením nám bylo do vínku dáno vše podstatné a naše životní cesta nás postupně vede k rozpomínání. Kdo jsme a proč jsme tady. To je duchovní přesah práce s konstelací, kdy se dotýkáme vyššího principu, smyslu našeho bytí a z tohoto úhlu nacházíme více porozumění pro vše, co se v našem životě dělo i děje. Tento přístup v konstelacích zavedl Wilfried Nelles a nazval jej Proces životní integrace.

Nejčastější témata pro životní konstelace jsou

  • životní křižovatky, vyhoření, hledání smyslu
  • partnerské vztahy a vztahy v rodině
  • nemoci a bolesti jako psychosomatické vyjádření vztahů a životních změn
  • opakování stejných neúspěchů – zacyklení
  • uzemnění, přítomnost, sebedůvěra